เรื่องเล่าเขาใหญ่! ‘ศาลเจ้าปู่เขาเขียว-เจ้าพ่อเขาเขียว’ ส่องเลขเด็ด

ยอดเขาเขียวเป็นจุดสูงสุดในกลางผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และยังเป็นจุดสูงที่สุดในภาคกลาง เป็นที่ตั้งของสถานีเรดาร์ ของกองทัพอากาศ ซึ่งได้สร้างขึ้นในปี 2507 โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันสถานีเรดาร์แห่งนี้มีความสำคัญในการป้องกันภัยทางอากาศของไทย 

สำหรับถนนขึ้นสู่ยอดเขาเขียวนั้น เริ่มก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2503 อยู่ในพื้นที่ ต.หินตั้ง อ.เมืองจ.นครนายก ติดเขาใหญ่ แต่การก่อสร้างถนนใหม่นั้น มีอุปสรรคหลายอย่างจึงให้การก่อสร้างทางล่าช้า เช่น คนงานโดนสัตว์ป่าทำร้าย  มีหินถล่มระหว่างทำงาน หรือคนงานก่อสร้างเป็นไข้ป่าอย่างรุนแรง จนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 9 ราย จึงได้สร้างศาลบูชาศาลเจ้าปู่เขาเขียวและศาลเจ้าพ่อเขาเขียว รวมทั้งอนุสรณ์สถานเปิดเผยรายนาม ผู้เสียชีวิตทั้ง 9 ราย ในระหว่างก่อสร้างทางขึ้นยอดเขาเขียวดังนี้1. นายเฉลิม เลิศภูธร  คนพระนคร , 2. นายรวม พวงสมบัติ  คนนครสวรรค์ , 3. นายสำราญ  นนินทรสาร  คนอุตรดิตถ์ , 4. นายมะลิ เรืองจันทึก คนนครราชสีมา , 5. นายเจริญ คลองบ่อ  คนนครนายก , 6. นายเพ็ชร เชี่ยวบัญชี  คนพระนคร , 7. นายทองดี  อี่ยมสำอางค์  คนพระนคร , 8. นายทองหล่อ มุ่งดี คนนนทบุรี , 9. นายทองคำ เชื้อช่าง คนเพชรบุรี

❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …