หวยเจ้าพ่อปากแดง 16/5/64

หวยเจ้าพ่อปากแดง-16-5-64

หวยเจ้าพ่อปากแดง 16/5/64 จับเข้าคู่เลขเด่น เลขรอง 

เด่น 0 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

907-970-079-097-790-709

590-509-905-950-095-059

01-10

07-70

09-90

ข่าวเพิ่มเติม