หวยหุ้นวันนี้ 20/1/64

หุ้นไทย (เช้า)20 มกราคม 2564
เด่น 7 รอง 612 13 14 15 16 17 23
24 25 26 27 34 35 36
37 45 46 47 56 57 67
หุ้นไทย (เที่ยง)30 20 มกราคม 2564
เด่น 7 รอง 972 73 74 76 78 79
92 93 94 96 97 98
หุ้นไทย (บ่าย)20 มกราคม 2564
เด่น 8 รอง 723 24 25 26 27 28 34
35 36 37 38 45 46 47
48 56 57 58 67 68 78
หุ้นไทย (เย็น)20 มกราคม 2564
เด่น 3 รอง 278 79 70 71 72 73 89
80 81 82 83 90 91 92
93 01 02 03 12 13 23

ข่าวเพิ่มเติม