หวยกุมารสร้างบุญ 16/5/64

หวยกุมารสร้างบุญ 16/5/64

หวยกุมารสร้างบุญ 16/5/64 แนวทางภาพหวยปริศนาคำใบ้งวดนี้

“กาเกิดหรือไข่”
0-1-9-5
019-091-190-109-910-901
195-159-951-915-519-195
950-905-509-590-059-095
00-01-09-05
10-11-19-15
90-91-99-95
50-51-59-55

❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …