สถานที่ขอหวย ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง 2566

สถานที่ขอหวย ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง 2566 นักท่องเที่ยวแวะมาขอโชค ขอลาภ เผยเคยให้ลาภรางวัลที่ 1 กับชาวบ้านมาแล้ว !

สถานที่ขอหวย ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง 2566

สถานที่ขอหวย ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง 2566 หากพูดถึงการตามหาเลขเด็ดเพื่อเสี่ยงโชค สิ่งแรกที่ผู้คนมักจะนึกถึงคงจะหนีไม่พ้น คือการขูดเลขจากต้นตะเคียน และแน่นอนค่ะ วันนี้เลขศาสตร์ของเรา จะพาไปรู้จัก ”ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง” แห่งวังสราญรมย์

บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ ก็เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง ศาลเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่ 6 ตอนที่เห็นครั้งแรกฉันคิดว่าเป็นศาลเจ้าของชาวจีนเสียอีก เพราะศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองนี้มีลักษณะเป็นเก๋งจีนทรงหกเหลี่ยมสูง 3 ชั้น บริเวณด้านหน้า สถานที่ขอหวย ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง มีที่ให้จุดธูปเทียนบูชาเจ้าแม่กันด้วย สถานที่ขอหวย ภาคกลาง ส่วนทางด้านหลังของสวนทางฝั่งถนนราชินี จะมีอาคารเรือนกระจกที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งต่อมาเมื่อสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ได้ใช้เป็นที่ทำการของ “ทวีปัญญาสโมสร” ซึ่งมีสมาชิกเป็นบรรดาเจ้านาย และข้าราชการระดับสูง

คอหวย แห่ไหว้ขอพร ส่องเลขเด็ด สถานที่ขอหวยศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง 2566

สถานที่ขอหวย ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง 2566

ประวัติศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง

ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองในสวนสราญรมย์เป็นศาลเจ้าดั้งเดิมของสวน ไม่ปรากฏหลักฐานว่าตั้งขึ้นเมื่อใด ในคริสต์ทศวรรษ 1910 ได้มีการทำนุบำรุงศาลขึ้นใหม่เป็นเก๋งจีนความสูงสามชั้น เดิมสวนสราญรมย์เป็นเขตพระราชอุทยานของพระราชวังสราญรมย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2409 สถานที่ขอหวยศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง สวนสราญรมย์ก่อสร้างขึ้นในช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมาณ พ.ศ. 2417 ตามคำแนะนำของเฮนรี อาลาบาศเตอร์ โดยโปรดเกล้าฯ ให้มิสเตอร์เฮนรี อาลาบาศเตอร์ เป็นผู้ออกแบบและจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ตามแบบอย่างในต่างประเทศ โดยมี พระยาอภิรักษ์ราชอุทยาน (แฉล้ม อมาตยกุล) ดูแลการก่อสร้าง เลขเด็ด ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง ซึ่งเมื่อเสด็จไปที่ใด พบพันธุ์ไม้แปลก ๆ ก็โปรดให้นำมาปลูกเพิ่มเติมที่สวนสราญรมย์อยู่เสมอ

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้เป็นสถานที่จัดงานฤดูหนาว ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง สวนสราญรมย์ ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กับรัฐบาล ใช้เป็นที่ทำการของคณะราษฎร กระทั่ง พ.ศ. 2503 คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบสวนสราญรมย์ ให้แก่กรุงเทพมหานคร ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง2566 เพื่อปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะแก่ประชาชนทั่วไป ในปี พ.ศ. 2524 คณะรัฐมนตรีมีมติ รับทราบให้รื้อย้ายสโมสรราษฏร์สราญรมย์ และไม่อนุญาตให้สโมสรราษฏร์สราญรมย์ใช้อาคาร และสถานที่พระราชอุทยานสราญรมย์ และให้กรุงเทพมหานครจ่ายค่าทดแทน เลขนำโชค ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง ในการนี้ให้แก่สโมสรราษฏร์สราญรมย์ เป็น 1,470,000 บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

คาถาบูชาเจ้าแม่ตะเคียนทอง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 จบ)

อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะเสน่หา

อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ยาตรายามดี

วันชัยมารศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ

สถานที่ขอหวย ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง 2566

ที่อยู่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง

ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ จาก : https://www.leksard.com/ , https://www.lemon8-app.com/ , https://www.siamlottonews.com

ข่าวเพิ่มเติม