สถานที่ขอหวย วัดสุทัศนเทพวราราม 2566

สถานที่ขอหวย วัดสุทัศนเทพวราราม 2566 วัดสวย กรุงเทพ อารามหลวง แห่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์

สถานที่ขอหวย วัดสุทัศนเทพวราราม 2566
สถานที่ขอหวย วัดสุทัศนเทพวราราม 2566 วัดดัง ในกรุงเทพ นั้นมีอยู่มากมาย โดยเฉพาะบนเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเต็มไปด้วยพระอารามหลวงที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม หนึ่งในนั้นก็คือ วัดสุทัศน์เทพวราราม หรือ วัดสุทัศน์ พระอารามหลวงที่อยู่คู่ กรุงเทพมหานคร มาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยทีเดียว แถมยังเป็นวัดที่มีบรรยากาศอันเงียบสงบ เหมาะแก่การไปทำบุญ ไหว้พระ ทำจิตใจให้ร่มเย็นเป็นอย่างมากค่ะ

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร หรือที่คนนิยมเรียกว่า วัดสุทัศน์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ตั้งอยู่ในเขตพระนครชั้นใน แขวงเสาชิงช้า โดยมี เสาชิงช้า ตั้งโดดเด่นอยู่ทางด้านหน้าของวัด เป็นจุดเด่นที่ไม่ว่าใครที่นึกถึงวัดสุทัศน์ ก็ต้องนึกถึงเสาชิงช้าด้วยเช่นกันค่ะ สถาปัตยกรรมของ วัดสุทัศนเทพวรารามกรุงเทพ เป็นศิลปะแบบต้นกรุงรัตนโกสินทร์ บางส่วนมีกลิ่นอายจากศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยเช่นกัน สถานที่ขอหวยภาคกลาง ประกอบไปด้วย พระวิหาร พระอุโบสถ พระวิหารคต ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาร (แพ ติสฺสเทโว) อดีตสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 12 แห่งกรุงรัตโกสินทร์ นอกจากนี้ภายในวัดยังมี ศาลาวิหารทิศ ศาลาลอย และหอระฆังด้วยเช่นกัน

สถานที่ขอหวยวัดสุทัศนเทพวราราม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมสถาปัตยกรรมอันงดงาม 2566

สถานที่ขอหวย วัดสุทัศนเทพวราราม 2566

ประวัติวัดสุทัศนเทพวราราม

ในต้นยุคกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ โปรดเกล้าฯ ให้มีการสร้างวัดขึ้นในพื้นที่พระนครชั้นใน ในปี พ.ศ. 2350 เดิมพระราชทานนามว่า “วัดมหาสุทธาวาส” โดยมีพื้นที่ตั้งอยู่ในดงสะแก เป็นที่ลุ่มจึงโปรดเกล้าฯ ให้ถมที่และสร้างเป็นวัด และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระวิหารขึ้นก่อนเพื่อประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต) ซึ่งอัญเชิญมาจาก พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย แต่สิ้นรัชกาลก่อนที่จะประดิษฐานเป็นสังฆาราม จึงเรียกกันว่า วัดพระโต , วัดพระใหญ่ หรือวัดเสาชิงช้าบ้าง จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ

ให้สร้างต่อ และทรงจำหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เอง แต่ก็สิ้นรัชกาลเสียก่อนที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ การก่อสร้างวัด มาเสร็จบริบูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ. 2390 และพระราชทานนามว่า “วัดสุทัศน์เทพวราราม” ปรากฏในจดหมายเหตุว่า “วัดสุทัศน์เทพธาราม” และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผูกนามพระประธานในพระวิหาร พระอุโบสถ และศาลาการเปรียญ ให้คล้องกันว่า “พระศรีศากยมุนี”, “พระพุทธตรีโลกเชษฐ์” และ “พระพุทธเสรฏฐมุนี”

ของไหว้หลวงพ่อกลักฝิ่น (ทางวัดมีให้บริการ)ธูป 5 ดอก
เทียนขาว (เล่มเล็ม) จำนวน 5 เล่ม
ดอกบัว 5 ดอก
เงิน 5 บาท

สถานที่ขอหวย วัดสุทัศนเทพวราราม 2566

ที่ตั้งวัดสุทัศนเทพวราราม

146 ริมถนนตีทอง 1 ถนนบำรุงเมือง หน้าวัดออกทางถนนอุณากรรณ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ จาก : https://travel.trueid.net/ , https://mgronline.com/

ข่าวเพิ่มเติม

❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …