สถานที่ขอหวย วัดสังกัสรัตนคีรี 2566

สถานที่ขอหวย วัดสังกัสรัตนคีรี 2566 วัดสวยภาคกลาง งามตระการพุทธศิลป์ ประเทศไทย

สถานที่ขอหวย วัดสังกัสรัตนคีรี 2566

สถานที่ขอหวย วัดสังกัสรัตนคีรี 2566 ภาคกลาง นอกจากจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำมาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต ภูมิภาคนี้ของประเทศไทยยังเป็นแหล่งอารยธรรมที่หลากหลาย และเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามทรงคุณค่ามากมาย โดยเฉพาะวัดวาอารามสวยๆ ทั้งที่เก่าแก่และที่สร้างในปัจจุบันสมัย ทั้งงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยๆ ไปจนถึงสถาปัตยกรรมแบบจีนและอินเดีย

ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาสะแกกรัง ในตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี แต่เดิมเรียกกันว่าวัดเขาสะแกกรังตามลักษณะ วัดสังกัสรัตนคีรี66 ของภูเขาขนาดย่อมภายในบริเวณวัดและแม่น้ำสะแกกรังที่อยู่ไม่ไกล สถานที่ขอหวยภาคกลาง ภายในวัดสังกัสรัตนคีรีบริเวณตรงข้ามเชิงเขา เป็นที่ตั้งของวิหารที่สร้างขึ้นอย่างงดงาม ภายในเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสำริดเก่าแก่ที่มีอายุประมาณ 600-700 ปี สร้างในสมัยพระเจ้าลิไทยโดยฝีมือช่างสุโขทัย ความพิเศษของพระพุทธรูปองค์นี้ คือ ส่วนพระเศียรและส่วนองค์พระต่างเป็นชิ้นส่วน สถานที่ขอหวยวัดสังกัสรัตนคีรี2566 ที่นำมาจากพระพุทธรูปองค์อื่น แล้วนำมาซ่อมแซมปฏิสังขรณ์จนเป็นองค์เดียวกัน

ไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตก ที่ เขาสะแกกรัง สถานที่ขอหวยแม่นๆ วัดสังกัสรัตนคีรี 2566

สถานที่ขอหวย วัดสังกัสรัตนคีรี 2566

ประวิติวัดสังกัสรัตนคีรี

หมู่บ้านสะแกกรัง สมัยสุโขทัย เรียกว่าอู่ไทย หมายถึงที่อยู่ของคนไทย เป็นเมืองหน้าด่านสมัยกรุงศรีอยุธยา เลขมงคล วัดสังกัสรัตนคีรี เป็นสมรภูมิสำคัญในการขับไล่พม่าสมัยกรุงธนบุรี ย้ายเมืองอู่ไทยมาไว้ที่บ้านสะแกกรัง จนกลายเป็นชุมชนเติบโตถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2335 – 2342 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้นำพระพุทธรูปขนาดย่อม สถานที่ขอหวยวัดสังกัสรัตนคีรี ที่ชำรุดไปไว้ตามหัวเมืองต่างๆ เมืองอุทัยธานีได้รับ 3 องค์ พระพุทธรูป องค์ที่ 1 นำมาประดิษฐานไว้ที่วัดขวิด เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นพระเนื้อทองสำริด ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 ศอก สร้างในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 ฝีมือช่างสุโขทัยยุค 2 มีส่วนเศียรกับส่วนองค์พระเป็นคนละองค์ เข้าใจว่าคงซ่อมเป็นองค์เดียวกันก่อนนำมาไว้ที่เมืองอุทัยธานี เลขเด็ด วัดสังกัสรัตนคีรี ต่อมาเมื่อยุบวัดขวิดไปรวมกับวัดทุ่งแก้ว จึงได้ย้ายพระพุทธรูปองค์นี้ไปไว้ที่ วัดสังกัสรัตนคีรีอ่างทอง และได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระเศียร พร้อมกับถวายนามว่า เลขนำโชค วัดสังกัสรัตนคีรี พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์สร้างมาแล้วนาน 214 ปี ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ เป็นปูชนียวัตถุที่ประชาชนให้ความศรัทธาและศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอุทัยธานี เลขดัง วัดสังกัสรัตนคีรี เนื่องจากเมื่อยุบวัดขวิดไปรวมกับวัดทุ่งแก้ว จึงได้ย้ายพระพุทธรูปพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ไปไว้ที่วัดสังกัสรัตนคีรี และได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระเศียร ของพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ ในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11

คาถาบูชา
พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ ศัตรูทั้งหลาย วินาศสันติ
พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โรคทั้งหลาย วินาศสันติ
ฆะเตสิ ฆะเตสิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ
อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ

สถานที่ขอหวย วัดสังกัสรัตนคีรี 2566

ที่อยู่วัดสังกัสรัตนคีรี

เขาสะแกกรัง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ จาก : https://www.paiteawduaykan.com/, https://palanla.com/, https://www.siamlottonews.com